DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TẠI RẠP

DỊCH VỤ
QUẢNG CÁO TẠI RẠP

Chiếu TVC trong phòng chiếu

Chiếu TVC quảng cáo trước và sau mỗi suất chiếu phim.
In quảng cáo lên mặt bàn, standee để bàn, dán quảng cáo trên tường, dựng standee…
Standee dọc hành lang, poster hộp đèn, poster dán tường, biển chỉ dẫn…

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP

liên hệ ngay

079 9096 100